Huisreglement

Door het festivalterrein te betreden, ga je akkoord met het huisreglement van Gladiolen. Voor de camping is er een bijkomend reglement.

Artikel 1

De koper van een toegangsticket en iedereen die de terreinen van Gladiolen betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. 

In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen. 

Artikel 2 

Zijn niet toegelaten op het domein van Gladiolen: 

 1. Personen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders 
 2. Eigen drank of andere vloeistoffen
 3. Gevaarlijke voorwerpen
 4. Dieren (uitgezonderd geleidehonden) 
 5. Professionele opnameapparatuur
 6. Eigen voedsel
 7. Drugs
 8. Rugzakken
 9. Lachgas

Artikel 3 

De inrichters behouden zich het recht voor: 

 1. De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst 
 2. De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker 
 3. De handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker 
 4. Een elektronische bewaking uit te voeren zowel op het terrein als op de parking door middel van camera’s die de bewegingen van de bezoekers volgen en registreren 

Artikel 4 

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon: 

 1. Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid 
 2. Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan 
 3. Die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan 
 4. Die onder invloed is van alcohol of drugs 

Artikel 5 

Alle foto's, beeld- & geluidsopnamen gemaakt op de terreinen van Gladiolen door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending, publicatie of promotie.

Tijdens onze activiteiten worden foto’s genomen. Deze foto’s kunnen mogelijk gepubliceerd worden op www.keizerkarelolen.be, www.gladiolen.be of www.boerkesfeest.be. De foto’s kunnen eveneens gepubliceerd worden op de sociale mediapagina's van de vzw Keizer Karel Olen en van het lokaal bestuur van Olen. Indien je een foto wenst te laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen met privacy@olen.be.

Artikel 6 

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde een geldig toegangsbewijs kunnen voorleggen. Indien iemand geen geldig toegangsbewijs kan voorleggen moet deze de terreinen van Gladiolen verlaten. 

Artikel 7 

Bij afsluiting van het terrein om veiligheid of andere reden, kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot de terreinen van Gladiolen ontzegd worden (eventueel tijdelijk). 

Artikel 8 

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht. 

Artikel 9 

 • Het herroepingsrecht bij aankoop van een festivalticket is niet van toepassing.
 • Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
 • Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013).
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.

Volg Gladiolen op social media